Lepsze zrozumienie klientów

Narzędzia: Uzyskiwanie informacji i danych analitycznych

Menedżer tagów
Menedżer tagów

Organizowanie i stosowanie tagów

Menedżer tagów umożliwia startupom proste, niezawodne zarządzanie tagami i integrację z istniejącymi systemami, co pozwala szybciej wprowadzać programy i podejmować decyzje.

Studio Danych Google
Studio Danych Google

Atrakcyjne wizualizacje danych

Studio danych Google ułatwia podejmowanie lepszych decyzji biznesowych na podstawie wizualizacji danych. Dzięki integracji danych z różnych usług Google i innych źródeł Studio danych Google przekształca informacje w interaktywne raporty i panele informacyjne z wbudowanymi funkcjami współpracy w czasie rzeczywistym.

Studio Danych Google
Studio Danych Google

Atrakcyjne wizualizacje danych

Studio danych Google ułatwia podejmowanie lepszych decyzji biznesowych na podstawie wizualizacji danych. Dzięki integracji danych z różnych usług Google i innych źródeł Studio danych Google przekształca informacje w interaktywne raporty i panele informacyjne z wbudowanymi funkcjami współpracy w czasie rzeczywistym.

Formularze Google
Formularze Google

Opinie i informacje od klientów

Formularze Google to szybki i prosty sposób tworzenia niestandardowych, profesjonalnych formularzy rejestracji, ankiet i kwestionariuszy. Do każdego formularza można dodać obrazy, filmy wideo i własne elementy, a odpowiedzi są wygodnie zapisywane w jednym arkuszu kalkulacyjnym.

Regularnie pytamy nasze użytkowniczki, co im się podoba, a co by chciały ulepszyć. Po wystartowaniu z naszym głównym produktem – analityką cykli miesiączkowych pod kątem starań o ciążę – zauważyliśmy, że dla naszych użytkowniczek ważna jest nie tylko analityka, ale również wsparcie innych kobiet w podobnej sytuacji. Po jakimś czasie stworzyliśmy dodatkowe, rozbudowane mechanizmy łączące ze sobą użytkowniczki o podobnych charakterystykach.

Joanna Fedorowicz
Współzałożycielka i prezes

Trendy Google
Trendy Google

Zrozumienie trendów branżowych

Trendy Google dają startupom dostęp w czasie rzeczywistym do olbrzymich ilości danych wyszukiwania Google, co pozwala lepiej zrozumieć trendy związane z danym produktem lub branżą. Dzięki Trendom Google startupy uzyskują dodatkowe informacje o różnych rynkach, konkurentach oraz wahaniach popytu.