Znajdź rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo

Narzędzia: Silniejsze zabezpieczenia

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI GOOGLE
WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI GOOGLE

Zbuduj system uwierzytelniania

Logowanie za pomocą konta Google to pakiet narzędzi, który ułatwia startupom szybkie wdrożenie elastycznego systemu uwierzytelniania. Umożliwienie użytkownikom logowania się za pomocą konta Google pomaga w pozyskiwaniu nowych użytkowników aplikacji.

Uwierzytelnianie Firebase
Uwierzytelnianie Firebase

Wdrażanie logowania przez Google w aplikacji

Uwierzytelnianie Firebase to kompleksowe rozwiązanie w zakresie tożsamości, które obsługuje konta e-mail i hasła, uwierzytelnianie przez telefon oraz usługi zewnętrznych dostawców, takich jak Google, Facebook, Twitter i GitHub.

Uwierzytelnianie Firebase
Uwierzytelnianie Firebase

Wdrażanie logowania przez Google w aplikacji

Uwierzytelnianie Firebase to kompleksowe rozwiązanie w zakresie tożsamości, które obsługuje konta e-mail i hasła, uwierzytelnianie przez telefon oraz usługi zewnętrznych dostawców, takich jak Google, Facebook, Twitter i GitHub.

Google Cloud ID Aware Proxy
Google Cloud ID Aware Proxy

Bezpieczna praca zespołów

Cloud Identity-Aware Proxy kontroluje dostęp do aplikacji działających w chmurze Google Cloud Platform. Ułatwia udzielanie bezpiecznego dostępu rozproszonym zespołom, które chcą korzystać z chmury.

Google Cloud Identity & Access Management
Google Cloud Identity & Access Management

Centralne zarządzanie autoryzacją zasobów

Cloud Identity and Access Management umożliwia administratorom autoryzowanie dostępu użytkowników do określonych zasobów, co daje startupom pełną kontrolę i wgląd w potrzeby centralnego zarządzania zasobami chmury w całej organizacji.

Cloud Data Loss Prevention API
Cloud Data Loss Prevention API

Zyskaj nowoczesne zabezpieczenia poufnych danych klientów

Cloud Data Loss Prevention API pozwala startupom lepiej chronić informacje klientów, ponieważ umożliwia szybkie, skalowalne klasyfikowanie i ukrywanie poufnych danych, takich jak numery kart kredytowych, numery ubezpieczenia społecznego i numery paszportów.